Om Valoro

Valoro Consulting er etableret i 2006 og er ejet og drevet af Brian Rasmussen, som har mange års erfaring med indkøb og logistik, indenfor bl.a. Danmarks største entreprenørkoncerner, industri / produktionsvirksomhed samt rederi- og shippingvirksomhed - gennem ansættelser hos bl.a. rederiet A.P. Møller, NCC Construction Danmark A/S samt MT Højgaard A/S. De praktiske erfaringer er undervejs blevet understøttet af en omfattende teoretisk ballast i form af en Executive MBA (herunder udarbejdet speciale i indkøb og logistik - Supply Management), en HD-uddannelse i logistik samt en shippinguddannelse.

Som selvstændig konsulent har Brian Rasmussen siden 2006 beskæftiget sig med rådgivnings- og konsulentopgaver for en række service-, produktions-, handels- og entreprenørvirksomheder (se Referencer) - på strategisk ledelsesniveau samt på operationelt niveau i forhold til gennemførelsen af specifikke projekter.

For yderligere at styrke sine rådgivningskompetencer på bestyrelses- og topledelsesniveau har Brian Rasmussen senest gennemført "Bestyrelsesuddannelse for SMV'er" på Aarhus Universitet, og er p.t. i gang med en Master i Digital Innovation samme sted.Filosofien bag Valoro Consulting

Valoro betyder værdi på verdenssproget esperanto - og værdi er netop essensen af det, Valoro Consulting ønsker at skabe for sine kunder.

Esperanto er udviklet for at sikre gnidningsfri kommunikation på tværs af landegrænser. Hensigten er at skabe en ligeværdig kommunikation, hvor værdien af kommunikationen og samspillet mellem parterne optimeres.

Dette kan overføres direkte til Valoro Consultings forretningsidé - nemlig at sikre maksimal værdiskabelse i samspillet mellem kundens virksomhed og dennes leverandører, samarbejdspartnere og kunder.

Virksomheder er forskellige - og derfor er deres ressourcer og behov også forskellige. Valoro Consultings ydelser og indsatser tager højde for dette. Ydelserne tager udgangspunkt i kundens behov og dækker bredt. Bredden i ydelserne er valgt ud fra et ønske om at kunne rådgive kunden både ud fra et omfattende strategisk perspektiv, samt i mere specifikke og ad hoc baserede spørgsmål og opgaver.

Målsætningen er, at Valoro Consultings kunder oplever, at rådgivningen skaber reel merværdi, og at der derved skabes motivation for at fastholde og gentage samarbejdet. Det handler om at opbygge tillid mellem parterne.

Af samme årsag er prissætningen og afregningen af Valoro Consultings ydelser fleksibel - afhængig af kundens investerings- og risikovillighed. Generelt kan kunden vælge mellem fast pris, afregning efter timeforbrug eller en "no cure - no pay"-løsning.


Referencer

Er du interesseret i at vide mere?

Kontakt os