VALORO CONSULTING
Værdiskabende indkøb og logistik


Skaber din indkøbsfunktion maksimal værdi for virksomheden?

Mange virksomheder må svare nej til ovenstående spørgsmål og går derfor glip af store gevinster.

Generelt forsøger virksomheder konstant at finde de rigtige svar på følgende spørgsmål:

Hvordan bliver vi mere konkurrencedygtige?
Hvordan kan vi effektivisere vores virksomhed?
Hvordan reducerer vi omkostningerne, og maksimerer profitten?
Hvordan kan vi forbedre bundlinieresultatet?
Hvordan forbedrer vi vores leveringsservice?
Hvordan får vi en mere effektiv produktudviklingsproces?

En strategisk tilgang til virksomhedernes indkøb og logistik er i mange tilfælde det rigtige svar.

En virksomheds samlede indkøbsvolumen beløber sig typisk til langt over halvdelen af omsætningen – derfor har håndteringen af virksomhedens indkøb og logistik en afgørende indflydelse på både konkurrenceevne og bundlinieresultat.

Valoro Consulting tilbyder konsulentydelser indenfor indkøbs- og logistikområdet – bl.a. på ”no cure – no pay” basis – med det formål at maksimere indkøbsfunktionens bidrag til virksomhedens samlede resultat. Kontakt Valoro Consulting for at aftale et uforpligtende og gensidigt orienterende møde.

Valoro Consulting - Historien bag navnet

Valoro betyder værdi på verdenssproget esperanto – og værdi er netop essensen af det, Valoro Consulting ønsker at skabe for sine kunder.

Esperanto er udviklet for at sikre gnidningsfri kommunikation på tværs af landegrænser. Hensigten er at skabe en ligeværdig kommunikation, hvor værdien af kommunikationen og samspillet mellem parterne optimeres.

Dette kan overføres direkte til Valoro Consultings forretningsidé – nemlig at sikre maksimal værdiskabelse i samspillet mellem kundens virksomhed og dennes leverandører og samarbejdspartnere.Valoro Consultings ydelser
er sammensat ud fra et hel- hedssyn på virksomheders indkøb og logistik. Målet er at kunne tilbyde bæredygtige og anvendelige løsninger. Valoro Consultings ydelser omfatter:

Strategisk analyse og planlægning
Handlingsplaner - udarbej- delse og implementering
Operationel effektivisering
Sikre overenssstemmelse med øvrige strategier og udviklingsprojekter


 
    www.valoro.dk